ABOUT

ต้อนรับสู่ Blue Voyage Thailand บริษัทสำหรับการเดินทางสุดพิเศษ ที่พร้อมให้บริการทั้งเรือเช่าเหมาลำและไฟลท์บินส่วนตัว
จุดมุ่งหมายของเราคือความพึงพอใจระหว่างใช้บริการของลูกค้าเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าสู่หน้าเวบไซท์ของเรา และเราต้องมั่นใจว่าการบริการของเราเป็นที่สุดสำหรับลูกค้า
เพื่อพิสูจน์การคงเป็นผู้นำของบริษัทเรือเช่าเหมาลำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่นี่…เราสร้างนิยามใหม่ให้คำว่าหรูหรา
ที่นี่…เราก่อตั้งเพื่อคนรักการเดินเรือที่ต้องการสัมผัสทะเล
ที่นี่…คุณจะได้ลิ้มรสชาติใหม่ของการท่องเที่ยวด้วยเรือเช่าเหมาลำส่วนตัวที่แท้จริง
ที่นี่…Blue Voyage Thailand

ติดต่อเช่าเรือของเราได้ ทั้งพัทยา ภูเก็ต สมุย ซิดนีย์ เมอกุย พม่า