Al Dhaen 360SF

ข้อมูลเฉพาะของเรือ

0
ความยาว (ฟุต)
0
ความกว้าง
0
ผู้โดยสาร
0
ลูกเรือ
0
ความเร็ว (Kts.)

สิ่งอำนวยความสะดวก

กับตันและลูกเรือ

น้ำมันเชื้อเพลิง

อุทยานแห่งชาติ

ผลไม้ตามฤดูกาล

เครื่องดื่มและน้ำแข็ง

มื้ออาหาร

(เฉพาะเต็มวัน)

อุปกรณ์ตกปลา

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

ผ้าเช็ดตัว

บริการรถรับ-ส่ง

ประกันภัย

ราคาเช่า

0
37,000 บาท
ครึ่งวัน : เกาะห้อง+เกาะผักเบี้ยกระบี่
0
37,000 บาท
ครึ่งวัน : อ่าวพังงา
0
45,000 บาท
เต็มวัน : อ่าวพังงา+เกาะกระบี่
0
47,000 บาท
เต็มวัน : เกาะพีพี

ราคาต่อ 4 ท่าน ท่านที่ 5-8 เพิ่มท่านละ 1,500 บาท